Åsvang

Åsvang i dag.

Åsvang i 1965

Åsvang i 1965.

Det var byggmester Ottar Saur som satte opp huset.[1]

                                                                 

[1] Grethe Rygg.