Lerkehaug Vel ble stiftet 15 mai i 1966 etter iniativ fra Angel Langli og Odin Røsvik.

Første formann var Knut Iversen. Jørund Hegland ble i 1993 utnevnt til velforeningens første æresmedlem. [1]

Lekeplassen v/barnehagen fikk velforeningen allerede i 1965, før det ble stiftet. (2)

 

Styret i Lerkehaug Velforening 2019-2020 består av:

 

Leder for 1 år: Randi Elisabeth Aalberg Nilsen

 

Styremedlem for 2 år: Kine Ingulfsvann

  

Styremedlem for 2 år: Vegard Forbord

 

Styremedlem for 1 år: Jon Inge Suul 

 

Styremedlem: Geir Lilleeng

 

Styremedlem: Jørgen Strømme

 

Revisor for 1 år: Nina Jonstad

 

 

Lover, info-skriv og protokoller:

Vedtekter/lover

Årsberetning 2009

Vårinfo 2009

Høstinfo 2009

Vårinfo 2010

Vinternytt 2010-2011

Årsmelding 2010

Oktobernytt 2011

Årsmelding 2011

Protokoll årsmøte 2012

Årsmelding 2012

Info nr 1 2013

Årsmelding 2013

Vårinfo 2015

Protokoll årsmøte 2016

Regnskap 2015

Protokoll årsmøte 2017

Regnskap 2016

Vårinfo 2018 

Protokoll årsmøte 2019

Regnskap 2018

                                                                                                      

[1] Helga Iversen.

 Sparbu Historielags årbok 2002 side 60.

(2) Trønderavisa  3.september 1970.