Ainnerveien.

Denne stien fører i hovedsak til toppen, men har mange muligheter til andre turmål. Bl.a. kan denne stien brukes et stykke for å komme til Kitilmyra.

Parkering-garasjer.JPG

Starter ved parkering-garasjene.

Første kryss.JPG

Ved første krysset tar man til venstre. Tar man til høyre kommer man innpå Trana-stien. 

Første skilt.JPG

I første kryss står det også et informativt skilt om de ulike veivalgene man har.

Andre kryss.JPG

I andre krysset tar man til høyre. Tar man til venstre går man mot Kitilmyra, på den gamle stien.

Kryss 3.JPG

Ved tredje krysset tar man til venstre. Går man til høyre kommer man innpå Trana-stien.

Kryss 4.JPG

I kryss fire går man til høyre. Til venstre kommer man på den gamle stien mot Kitilmyra.

Kryss 4a.JPG

Ved kryss fire har man kommet til stedet Svartberget.

Svartberget.JPG

Svartberget.

Kryss 5.JPG

Her i femte krysset kommer man mot fotografen og tar da stien til høyre som går oppover. Det er også en mulighet å ta en hvil på benken før man beveger seg oppover. Går man rett fram, er man på vei mot Kitilmyra.

Borgmyra1.JPG

På stien passerer man Borgmyra.

Borgmyra.JPG

Borgmyra.

Sølvgruve-info.JPG

Passerer også avstikkeren til Sølvgruva. Ved krysset står det ei informasjonstavle.

Kryss 6.JPG

Det sjette krysset er der stien møter skogsveien fra Rannemsgårdene. Ta til høyre mot bakken( mot fotografen).

Sti mot hp.JPG

I bakken går en av stimulighetene av til Oftenåsens høyeste punkt, Vardeberget.

Kryss 7.JPG

I det sjuende krysset er man nesten på toppen. Ta til venstre(mot fotografen). Da kommer du til Peilerhytta. Tar man til høyre kommer man til Tårnet. Går man rett fram, treffer man Trana-stien retning nedover.

Peh.JPG

Målet nådd, Peilerhytta. Åpen kiosk hver søndag i sommerhalvåret i perioden kl 12-15.