Skytebane-stien

Denne stien fører i hovedsak til toppen. Den sammenfaller etterhvert med Trana-leia. Men det er muligheter for å koble seg på andre stier.

Parkering-skytebanen.JPG

Her parkerer man bilen.

Strekning-skb.JPG

Fra parkeringsplassen fortsetter man forbi bak skytterbuene til man treffer vegen i bakgrunnen på bildet.

Kryss 1-skb.JPG

Ved første krysset tar man til venstre.

Kryss 2-skb.JPG

Like etter første krysset går man til høyre der man treffer ei lita bru.

Strekning2-skb.JPG

Gå på veien og ta av på stien som ligger litt til høyre for den.

Start Josteinveien.jpg

Stien blir også kalt Josteinveien.

sk1.jpg

     Svak stigning.

sk2.jpg

          Bred og fin.

sk4.jpg

Ved kryss tre tar man til høyre.

Trana.JPG

Etterhvert kommer man på den gamle parkeringsplassen ovenfor nyjordet på Trana. Her følger man stien som går til høyre oppover bortenfor skiltet. Denne stien kalles også Trana-leia.

Valgfritt-skb.JPG

Her er det valgfritt hvilken vei man tar, kommer på den samme stien etterhvert likevel.

Sitteplasser.JPG

Underveis er det flere benker å sitte på. 

Kryss4-skb.JPG

Her har man kommet nesten til toppen. Velger man til høyre, kommer man til Peilerhytta. Velger man rett fram og til venstre, kommer man til tårnet. Går man rett fram og nedover, kommer man til Rannemsgårdene.